Meest gestelde vragen

We krijgen veel vragen van collega’s uit het land of van mensen die graag trouwambtenaar willen worden. We proberen de meest gestelde vragen hier te beantwoorden.

Met stip op één staat beslist de vraag over aanwijzing en beëdiging van de trouwambtenaar (tot 1-1-2020 heette aanwijzing “benoeming”).

Andere vragen zijn:

Wie mogen getuigen zijn?
Iedereen van 18 jaar of ouder, ongeacht welke nationaliteit, die in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

Hoeveel getuigen mogen we hebben?
In totaal minimaal 2 en maximaal 4. Dat betekent dat 1 van de partners of echtgenoten 1 getuige kan hebben en de ander 3. De verdeling doet niet ter zake, het aantal wel.

Een van onze getuigen is verstandelijk gehandicapt, mag die wel onze getuige zijn?
Dat mag, als hij of zij maar minimaal 18 jaar is en in het bezit van een geldig id-bewijs.

Wat als mijn getuige op het laatste moment verhinderd is?
Zolang er nog minimaal 2 andere getuigen zijn is er niks aan de hand, anders zal iemand anders getuige moeten zijn. Gelukkig mag je tegenwoordig zonder geldig id-bewijs de straat niet meer op, dus dat komt altijd goed. Ook op het laatste moment nog.

Wat is naamgebruik?
Naamgebruik wil zeggen dat je naam niet wijzigt, maar dat je wel de naam van je echtgenoot of echtgenote mag gebruiken als aanspreeknaam. Door officiële instanties word je dan met die naam aangesproken. Je paspoort blijft altijd je eigen naam behouden, je kan alleen kiezen voor de vermelding “echtgenoot van” (e/v) of “partner van”(p/v).

Wat gebeurt er met mijn naam na het huwelijk?
Dat is afhankelijk van de nationaliteit die je hebt. Die bepaalt namelijk jouw naamrecht. Is dat Nederlands, dan zul je altijd je eigen naam behouden. Nederland kent alleen naamgebruik (zie hierboven). In veel andere landen is het wel mogelijk om een naam te wijzigen na een huwelijk, maar dat zul je dan bij die autoriteiten moeten regelen. Als je dan een nieuw paspoort hebt met daarin de naam na het huwelijk, dan wordt dat in de Basisregistratie Personen (BRP) ook aangepast.

Kan ik in het buitenland trouwen?
Dat is afhankelijk van het land waar het bruidspaar dat wilt doen. Niet in elk land is dat mogelijk. Informeer even bij de autoriteiten van desbetreffend land wat de mogelijkheden zijn. Een ambassade kan je al verder helpen. Goed om te weten is dat je trouwt naar het recht van het land waar je wettig een jawoord geeft. Toch iets om over na te denken.

Welke vraag stelt de ambtenaar?
In het burgerlijk wetboek (Artikel 67) is vastgelegd wat het echtpaar elkaar moet beloven.

    • De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden.
    • Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen door de echt aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register een akte op.

De vraag is dan ook: Naam 1 neemt u Naam 2 aan tot uw echtgeno(o)t(e) en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Wat is hierop uw antwoord?

Natuurlijk kan hier wel een aanvulling op komen, maar dit gedeelte is verplicht. Het antwoord moet bevestigend zijn, dat is het zogenaamde JAWOORD.