Het bestuur

 

Vereniging Matrimonium, bestaat inmiddels uit 304 trouwambtenaren, verspreid over heel Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zes leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

(Op de foto vlnr. Bart, Hans, Ilse, Hetty, Femmy, vooraan: Veronique)

Voorzitter: Femmy Marinus
Vice-voorzitter: Bart van der Kamp
Secretaris: Hans Wegman
Penningmeester: Veronique Siljade
Ledenadministratie: Bianca Nunnink
Communicatie & Evenementen: Ilse de Zwart

Kascommissie: Cora Vonk & Willy van der Haar