Het bestuur

 

Vereniging Matrimonium, bestaat inmiddels uit 227 trouwambtenaren, verspreid over heel Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zeven leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

Voorzitter: Andréa Schipper
Vice-voorzitter: Bart van der Kamp
Secretaris: Femmy Marinus
Penningmeester: vacant
Ledenadministratie: Hetty Wennekendonk
Communicatie & Events: Ilse de Zwart
Algemeen bestuurslid: Marian van Ooijen

Kascommissie: Bianca Nunnink, Edith Tiessen