Het bestuur

 

Vereniging Matrimonium, bestaat inmiddels uit 285 trouwambtenaren, verspreid over heel Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zeven leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

Foto: michelswartphotography.com

Voorzitter: Andréa Schipper
Vice-voorzitter: Bart van der Kamp
Secretaris: Femmy Marinus
Penningmeester: Veronique Siljade
Ledenadministratie: Hetty Wennekendonk
Communicatie & Events: Ilse de Zwart
Algemeen bestuurslid: Marian van Ooijen

Kascommissie: Bianca Nunnink, Manja Rooswinkel