Het bestuur

 

Vereniging Matrimonium, bestaat inmiddels uit 285 trouwambtenaren, verspreid over heel Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zes leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

(Op de foto vlnr. Bart, Hans, Ilse, Hetty, Femmy, vooraan: Veronique)

Voorzitter: Femmy Marinus
Vice-voorzitter: Bart van der Kamp
Secretaris: Hans Wegman
Penningmeester: Veronique Siljade
Ledenadministratie: Hetty Wennekendonk
Communicatie & Events: Ilse de Zwart

Kascommissie: Bianca Nunnink, Manja Rooswinkel