img 06 4699 5373
img jaikwil@matrimonium.nl
img Hoofdweg 336 HS 1056 DB Amsterdam
  • Follow us:
  • LinkedIn

Matrimonium

Trouwen is voor bruidsparen vaak de dag van hun leven. Tot dan toe, want iedereen hoopt toch op nog veel mooiere dagen in hun leven samen! Maar de ceremonie is op deze dag een moment dat grote zorgvuldigheid vraagt, professionaliteit. Dat vraagt om een professionele ambtenaar van de burgerlijke stand of een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Tegenwoordig wordt in verschillende gemeentes op verzoek elk willekeurig persoon benoemd om een huwelijk te voltrekken en wordt volledig voorbij gegaan aan het VAK van de trouwambtenaar…