Lidmaatschap Matrimonium

Het lidmaatschap kost € 40,00 per jaar en eindigt altijd op 31 december, daarom zal de hoogte van het inschrijfgeld de eerste keer worden aangepast naar het aantal maanden dat in het jaar van inschrijving nog telt.

Waarom lid worden van Matrimonium?

Wie kan lid worden van Matrimonium?

Natuurlijke personen die door een Noord-Hollandse gemeente benoemd zijn of door een rechtbank in Noord-Holland zijn beëdigd als abs of babs.
Natuurlijke personen die in een andere Nederlandse gemeente benoemd zijn maar graag deel willen uitmaken van ons netwerk. Let wel: Matrimonium organiseert haar activiteiten uitsluitend in Noord-Holland.

Agenda