Wie wij zijn

Matrimonium is op 20-10- 2010 opgericht door Andréa Schipper, met als doel: het in stand houden en verbeteren van de professionaliteit en vakkundigheid van de trouwambtenaar en het opzetten van een netwerk om informatie te delen.

Een vereniging van en voor trouwambtenaren, voor het delen van ervaringen en informatie, bijscholing, opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden en onderling netwerken.

Vereniging Matrimonium, bestaat inmiddels uit 256 trouwambtenaren, verspreid over heel Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zeven leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

Voorzitter: Andrea Schipper-Vosveld
Vice-voorzitter: Bart Van Der Kamp
Secretaris: Femmy Marinus
Penningmeester: vacant
Ledenadministratie: Hetty Wennekendonk
Communicatie & Events: Ilse de Zwart
Algemeen bestuurslid: Marian Van Ooijen

Kascommissie: Bianca Nunnink, Edith Tiessen

Erelid: Johan Remkes
(als commissaris van de Koning van Noord-Holland)

Matrimonium organiseert jaarlijks een workshopdag & een (b)absendag. Er is een besloten gedeelte op deze website om kennis te delen en er is een interactieve en betrokken Facebookgroep. Daarnaast wordt er circa 4 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd.

Het lidmaatschap van de vereniging is voor zowel absen als babsen en is uitsluitend toegankelijk voor kandidaten die een kopie van een geldige benoeming van de gemeente kunnen overleggen of van een beëdiging van de rechtbank. In eerste instantie opgericht voor trouwambtenaren in Noord-Holland. Inmiddels mogen alle trouwambtenaren van Nederland lid worden.