Verslag babsendag 2016

De Algemene ledenvergadering verliep dit jaar soepel, doordat we alle stukken voortijdig aan de leden hadden gestuurd. We waren met zijn allen goed voorbereid.

We zijn trots! Er zijn 86 aanmeldingen voor deze babsendag, 84 leden zijn gekomen.

Mededeling: oudste lid Hans Gerhards heeft lidmaatschap opgezegd: vertegenwoordigde in LOT. Ook uit LOT gestapt. Hij heeft als dank voor zijn inbreng namens Matrimonium een kaart met vvv bonnen gekregen, waarop hij een enthousiast bedankbericht heeft gestuurd.

Léon van Zijl maakt foto’s. Foto’s worden gedeeld in de besloten Facebook groep en link in nieuwsbrief.

 

Notulen vorig ALV worden goed gekeurd.

 

Jaarverslagen.

Seretaris: Matrimonium heeft op dit moment 184 leden verdeeld over Nederland waarvan 26 mannen. Het volledige verslag is online terug te lezen.

Penningmeester doet verslag van haar administratie en de begroting voor 2017. Er zijn geen vragen over de financiën, de begroting wordt goedgekeurd.

Besluiten door ALV

  • benoemen nieuwe bestuursleden Arendina Pierik (abs) en Callista  van Delft (creatief) goedgekeurd
  • Brigitte en Rob waren herkiesbaar en zij zijn door de ALV weer herkozen.

Kascommissie heeft het bestuur decharge gegeven en ook de ALV volgt dit. Ad van Deutekom heeft twee jaar in de kascommissie gezeten. Hij maakt plaats voor Edith Tiessen die nu samen met Vera Apetz de kascommissie vormt. Reserve lid: Hetty Wennekendonk.

Contributie blijft een lastig verhaal, waar veel werk aan zit voor de penningmeester. Enkele leden hebben wel heel veel herinneringen nodig voordat er betaald wordt. Er komt vanuit de leden een voorstel waar de ALV akkoord mee gaat. We hopen met deze nieuwe opzet de inning van de contributie te vergemakkelijken voor de penningmeester.

De kosten van het lidmaatschap wordt 50 euro per jaar, maar wie voor 1 februari betaald is het 40 euro (voor bestaande leden). Tweede halfjaar (dus vanaf 1 juli) 25 euro. We voeren geen tussentijdse berekeningen meer uit.

Geef een antwoord