Maandag 1 juli 2013

In Zwolle was er een overleg gepland waar de vier babsenverenigingen die ons land rijk is aan deel namen. De babsenvereniging Drenthe had het initiatief genomen en behalve Matrimonium waren ook het ABC (Achterhoekse Babsen Contacten) en de babsenvereniging Groningen van de partij. Uit Delft was een enkele babs aangeschoven.

De aanleiding voor deze bijeenkomst is het onderzoek naar de rechtspositie van babsen in Drenthe en Groningen. Op het symposium van de vereniging in Drenthe is hier een vervolg aan gegeven. Daar is ook aandacht besteed aan en gevraagd voor het fenomeen kosteloze huwelijken. Job Cohen was daar gastspreker en hij heeft toegezegd tussenpersoon te willen zijn richting VNG en heeft gevraagd een goede rechtspositieregeling te maken. Dat willen we als verenigingen gezamelijk doen. Als uitgangspunt nemen we hiervoor het advies van de VNG en gaan deze aanpassen naar een regeling anno nu.

Daarnaast zouden we graag een standpunt zien omtrent de eenmalige benoemingen. Voorstel is om dit slechts mogelijk te maken voor collega babsen uit andere gemeenten, niet voor tante Corrie en de overbuurman.

In het advies willen we dus niet alleen de financiële randvoorwaarden benoemen maar meerdere punten aan de orde brengen. Graag zouden we zien dat het VAK trouwambtenaar ook daadwerkelijk als een vak gewaardeerd wordt.

Ook ten aanzien van de kosteloze huwelijken zouden we graag zien dat de VNG een landelijk advies uitbrengt.  We hebben de punten opgesplitst, zodat ieder wat voor zijn/haar rekening kan nemen. Daarna zullen we proberen een meer landelijk draagvlak te krijgen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte!