Mail van Matrimonium aan LOT

Beste mede LOT-genoten

 

Hierbij van ons een reactie in duidelijke taal, zonder woorden op een weegschaal te leggen.

Allereerst begrijpen we maar al te goed dat jullie a) niet blij zijn met onze reactie en b) vinden dat we te lang gewacht hebben. Dat hebben we gedaan omdat we heel weloverwogen wilden reageren en we niet eerder bijeen konden komen als bestuur.

De reacties die los komen, zijn precies de reacties die we hadden verwacht. Laten we er geen doekjes omwinden. Wij houden van to-the-point. Daarom ook goed Francis, dat je je mail zo verwoord hebt. We hadden natuurlijk al begrepen dat je boos was, maar het benoemen maakt het veel makkelijker.

Nee, Matrimonium wil niet uit het LOT stappen, omdat we het belangrijk vinden om in gesprek te blijven. Maar, wij blijven wel bij ons standpunt voor wat betreft de zogenaamde gast-Babsen. Wij vinden namelijk dat er door het LOT volledig voorbijgegaan wordt aan het feit dat alle zogenaamde zzp-babsen óók gemeentebabs zijn! Een zzp-babs is een gevolg van marktwerking. We vermoeden dat dit in het Noordhollandse al verder ingeburgerd is en dat wij er daardoor minder problemen mee hebben. Het fenomeen bestaat al sinds 2005 en is alleen maar groeiende. Het is onze mening dat hakken in het zand de beweging alleen maar zal versnellen. Laten we eerlijk zijn, het beeld van de “stoffige ambtenaar” bestaat, diezelfde “stoffige ambtenaar” bestaat ook. Dat weten jullie net zo goed als wij. En zolang dit beeld er is, en er collega’s zijn die aan het beeld blijven voldoen zal het fenomeen zzp-babs alleen maar groeien. In onze vereniging zijn veel babsen die inmiddels die stap gemaakt hebben. Wij helpen ze op weg, omdat we vinden dat ook die huwelijken op de juiste manier voltrokken dienen te worden.

Wij denken dat er 1 grote angel is, en dat is de vergoeding die deze babsen vragen. Maar, is er dan niemand die zich afvraagt hoe het komt dat bruidsparen dat er graag voor over hebben? Werkelijk, zoals jullie je opstellen richting deze groep babsen, doet de reputatie van de gemeentebabs alles behalve goed. Als jullie het vak willen beschermen zul je moeten investeren in professionalisering, kwaliteitverbetering en met de tijd mee gaan. Zorgen dat het bruidspaar geen reden heeft om een zzp-babs te kiezen.

En nee, we zeggen niet dat gemeentebabsen stoffig zijn. Als er 1 slechte chirurg is, worden daar toch ook niet alle chirurgen op aangekeken?

 

De ambtseed:

Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 

Lees de ambtseed goed en jullie zullen moeten toegeven dat dit niet slaat op de vergoeding die de zzp-babs ontvangt. Deze levert een dienst en krijgt hiervoor betaald. Dit heeft niks te maken met een gunst of geschenk. Dat zou anders zijn als de zzp-babs deze vergoeding binnen de eigen gemeente ontvangt! Dat is zeer in strijd met de integriteit.

 

Dan willen we ook nog reageren op de gedragscode ten aanzien van de ceremoniële huwelijken. We kunnen hier niets in zeggen. Dit gaat buiten alle wettelijke vereisten om en we kunnen daarbij de ceremoniespreker niets opleggen.

 

Wij adviseren de verenigingen om juist met de zzp-babsen in gesprek te gaan in plaats van ze buiten te sluiten. (Wij vragen ons af of hetzelfde gedaan wordt met de weigerambtenaren.) Het defensief gedrag blijft ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt. Dit doet het ambt geen goed. Het zijn tenslotte toch echt de bruidsparen die kiezen ten overstaan van wie ze hun jawoord geven. En zij worden steeds creatiever. Laten we daar juist op inspelen in plaats van het tegen te werken.

Wij vergaderen wederom op 23 april en bespreken dan jullie reacties. Omdat wij wederom met een weloverwogen standpunt willen komen, zal een eerdere reactie niet mogelijk zijn.

 

Namens het bestuur van Matrimonium

 

 

50 reacties op “Mail van Matrimonium aan LOT

 1. Pingback: buy viagra

 2. Pingback: ksjiaiot

 3. Pingback: how often can i take cialis 20mg

 4. Pingback: hoe snel werkt een viagra pil

 5. Pingback: how to order azithromycin online

 6. Pingback: cialis from india

 7. Pingback: viagra canada

 8. Pingback: viagra online comprar

 9. Pingback: essay writing service uk

 10. Pingback: in research essays, brackets [ ] are used by writers to demonstrate when

 11. Pingback: write my essay for me for cheap

 12. Pingback: college essay help online

 13. Pingback: apa outline for a business ethics essay

 14. Pingback: amoxicillin prices

 15. Pingback: furosemide in mexico

 16. Pingback: zithromax pills for sale

 17. Pingback: ivermectin rx

 18. Pingback: ventolin 2

 19. Pingback: doxycycline for std

 20. Pingback: prednisolone mylan

 21. Pingback: clomid at walmart

 22. Pingback: dapoxetine depression

 23. Pingback: diflucan treats

 24. Pingback: synthroid and food

 25. Pingback: propecia cost cvs

 26. Pingback: neurontin street price

 27. Pingback: is metformin safe

 28. Pingback: paxil orgasm

 29. Pingback: plaquenil sjogren's fatigue

 30. Pingback: rx amoxicillin 500mg

 31. Pingback: furosemide 20 mg tab

 32. Pingback: neurontin 800

 33. Pingback: chloroquine cost uk

 34. Pingback: prednisone oral

 35. Pingback: avana usa

 36. Pingback: how to buy modafinil

 37. Pingback: ivermectin price

 38. Pingback: cheap allbuterol

 39. Pingback: buy azithromycin

 40. Pingback: prednisone 4

 41. Pingback: provigil generic

 42. Pingback: buy liquid ivermectin

 43. Pingback: aralen capsule

 44. Pingback: olumiant 2mg

 45. Pingback: zanaflex 48 mg

 46. Pingback: tamoxifen 50 mg

 47. Pingback: latisse eyebrows

 48. Pingback: merck covid drug

 49. Pingback: buy bimatoprost

Geef een antwoord