LOT

Zoals bekend heeft het Landelijk Overleg Trouwambtenaren zich gezet voor een betere bezoldiging voor de trouwambtenaren. We hebben hier als Matrimonium in meegedaan, hetzij wat sceptisch, maar we wilden ook niet aan de zijlijn toekijken. De reactie van de VNG naar aanleiding van het rapport van het LOT is voor ons als bestuur niet verrassend, want het is precies het antwoord dat enkele jaren geleden ook gegeven is. Lees hieronder de reactie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten):

Begin oktober heb ik via enkele collega’s de voorstellen ontvangen in het kader van de Voorbeeldregeling Rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
De heer Cohen had u aangeboden de voorstellen aan de VNG te overhandigen.

Vanwege andere werkzaamheden ben ik tot op heden niet toegekomen aan een reactie, excuses daarvoor.

Het expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke organisatie van de VNG behartigt de belangen van gemeenten waar zij optreden als werkgever.
De voorstellen zijn om die reden uiteindelijk bij onze afdeling binnen gekomen.

Deze reactie zal geen antwoord geven op uw vragen en evenmin ingaan op de geformuleerde voorstellen.
Via deze weg wil ik u laten weten dat de onderwerpen waar het expertisecentrum aandacht en tijd in investeert een aangelegenheid is van de leden, van gemeenten.
Gemeenten kunnen onderwerpen agenderen. Op directe verzoeken en voorstellen gericht aan de VNG van belangenorganisaties zullen wij geen actie ondernemen.

Gezien de beleidsvrijheid van gemeenten en het feit dat zij als werkgever gaan over de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zullen wij uw voorstellen niet opnemen in ons werkpakket voor komend jaar.

Alleen als meerdere bestuurders van gemeenten bij ons melding maken van urgentie zullen wij kritisch kijken naar de rol die wij zouden kunnen vervullen.
Uitspraken doen over de benoeming voor één dag en behoort daar zeker niet bij. Een korte ronde bij verschillende burgemeesters en wethouders heeft opgeleverd dat beperking van de benoeming voor één dag ongewenst is.

Ik hoop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.

Hierop volgden heel wat mailtjes van teleurgestelden LOT genoten. Ze willen hierover een persbericht uit laten gaan. Ik heb ze als voorzitter hierop geantwoord:

Een korte reactie vanuit Matrimonium.

Allereerst richting Frances: zonder alle inspanning van jouw en zeker ook Hans was het LOT nooit zover gekomen. Jammer dat je stopt, maar ik kan je geen ongelijk geven J

Dan een opmerking: Matrimonium is géén landelijke vereniging. Iedereen kan wel lid worden, maar we organiseren onze activiteiten alleen in Noordholland!

En dan over het persbericht.

Wij zijn van mening dat Nederland en dus ook de pers niet zit te wachten op een verhaal van trouwambtenaren die een blauwtje lopen bij de VNG. We zien er echt geen toegevoegde waarde in om daar nog meer energie in te steken.  Belangrijker vinden wij om de informatie onder onze leden te brengen en zo te kijken of er in de regio wat van de grond te krijgen is.

In januari staat dit weer op de agenda van onze bestuursvergadering. Uiteraard zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.

 

Tijdens onze bestuursvergadering hebben we afgesproken dat we het LOT even laten voor wat het is. In deze periode is er bij gemeenten geen geld vrij te krijgen voor extra vergoedingen. Hoe jammer dat ook is, maar we willen wel realistisch blijven. We moeten het gewoon zo goed mogelijk doen en het zo leuk mogelijk maken. En dat is nou precies waarom Matrimonium is opgericht!

Een reactie op “LOT

  1. Pingback: viagra online

Geef een antwoord