Een huwelijk of een partnerschap?

Het belangrijkste verschil is dat bij een partnerschap geen afstamming geregeld is. Als een gehuwde vrouw bevalt van een kind, dan is de man waarmee zij gehuwd is wettelijk de vader van het kind. Niet als er een partnerschap is, dan zou het kind wettelijk geen vader hebben. Dan moet de man het kind erkennen.
Als bij een partnerpaar de vrouw zwanger is, dan is het altijd goed om hiernaar te vragen. Is het geregeld? Anders kunnen zij alsnog voor de geboorte de ongeboren vrucht erkennen.

Een ander verschil is de manier waarop het partnerschap tot stand komt. Bij een huwelijk is het jawoord van beide partijen bindend. Na het jawoord en de verklaring van de ambtenaar is het paar getrouwd. Ook als ze de akte niet zouden tekenen.
Bij een partnerschapregistratie is juist de handtekening bindend. Een jawoord mag natuurlijk wel gegeven worden. Een partnerschap wordt vaak aangegaan omdat er een huis gekocht wordt en het paar wel graag de zaken goed geregeld wil hebben, maar nog geen geld heeft voor een groot huwelijksfeest. Later kunnen ze dan het partnerschap omzetten in een huwelijk.
Bij een omzetting van een partnerschap naar een huwelijk zijn wettelijk geen getuigen nodig. Je kan als ambtenaar natuurlijk met een beetje creativiteit best een echte ceremonie maken. Je maakt het paar daar in ieder geval erg blij mee. Wees je wel altijd bewust dat het wettelijk niks is en wees daar eerlijk over. Getuigen kunnen wel een trouwboekje tekenen, niet de officiële akte. Een omzetting is alleen mogelijk in de gemeente waar het paar woonachtig is.

Maar er is ook iets gelijk. Als een paar niets regelt bij de notaris, dan gaan ze een partnerregistratie aan in gemeenschap van goederen. Net als bij een huwelijk!

Gezag is ook hetzelfde geregeld. Als het paar al samen een kind heeft en de vader heeft nog geen gezag aangevraagd, dan krijg hij door het partnerschap wel van rechtswege het gezag. Als een kindje geboren wordt binnen het partnerschap dan hebben ook beiden van rechtswege het gezag. Dit ligt anders bij een partnerschap tussen 2 vrouwen. Eén van de vrouwen krijgt een kind, dan is de ander niet automatisch ouder, daarvoor moet ze adopteren, maar ze heeft wel van rechtswege het gezeg. Tenzij het kindje als ongeboren vrucht is erkend door de vader. Dan blijft het gezag van rechtswege alleen bij de moeder en moet via de rechter voor de ander gezag worden aangevraagd.

Geef een antwoord