De getuigen

Wie mag getuige zijn?
Elke volwassene die in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs mag getuige zijn. Dit hoeven dus niet perse Nederlanders of ingezetene van Nederland te zijn.
De namen van de getuigen staan op de akte vermeld, daarom wil de gemeente van te voren al weten wie de getuigen zijn en bovendien dienen in het huwelijksdossier een kopie van het identiteitsbewijs en adresgegevens opgenomen te zijn.

Wat is nou eigenlijk de taak van de getuigen?
De taak van de getuige is toezien en toehoren dat het jawoord luid en duidelijk wordt gegeven en daarbij is het vooral belangrijk dat dit zonder enige dwang gebeurt!
De getuigen maken het huwelijk openbaar, hun aanwezigheid zorgt dat een paar niet helemaal in het geheim kan trouwen. Openbaar wil dus helemaal niet zeggen dat zomaar iedereen bij een huwelijksvoltrekking binnen kan rennen.

En wat nou als een getuige te laat komt, of helemaal niet komt?
Als een getuige niet bij het jawoord aanwezig is, mag hij/zij niet als getuige optreden. Als er dan toch nog minimaal 2 getuigen over zijn, dan wordt later de akte aangepast en de naam van deze laatkomer doorgehaald. Als er dan maar 1 getuige over is, zal dus een ander als getuige moeten optreden. Dan is het dus wel belangrijk dat deze zich kan identificeren en dat die gegevens in het dossier worden opgenomen. De akte wordt in dit geval aangepast door de naam van de ontbrekende getuige door te halen en de nieuwe getuige toe te voegen.

Als een getuige niet in staat is om een akte te ondertekenen, mag deze dan wel als getuige optreden?
Ja dat mag, op de akte wordt dan een aantekening gemaakt, dat deze persoon niet in staat is de akte te ondertekenen. Verzeker jezelf er dan wel van, dat de getuige instemt.

Geef een antwoord