img 06 4699 5373
img jaikwil@matrimonium.nl
img Hoofdweg 336 HS 1056 DB Amsterdam
  • Follow us:
  • LinkedIn

Matrimonium, Vereniging voor trouwambtenaren

Bestaat inmiddels uit 256 trouwambtenaren, verspreid over Nederland. Van deze trouwambtenaren, vormen zes leden het bestuur, die hun kennis, expertise en visie inzetten voor Matrimonium.

Voorzitter: Andrea Schipper-Vosveld
Vice-voorzitter: Bart Van Der Kamp
Secretaris: Femmy Marinus
Penningmeester: vacant
Ledenadministratie: Hetty Wennekendonk
Communicatie & Events: Ilse de Zwart
Algemeen bestuurslid: Marian Van Ooijen

Kascommissie: Bianca Nunnink, Edith Tiessen

Erelid: Johan Remkes
(als commissaris van de Koning van Noord-Holland)